Bliv testfamilie i projektet Grøn Hverdag


Forløbet starter med rekruttering af testpersoner og opstartsworkshop i marts og april. Herefter skal I som udvalgte deltagere måle på forbrug af transport, madvarer, tøj, vand, varme og el samt produktion af affald. Den første måned (maj) skal I leve, som I plejer, og efter denne basisregistrering skal I sammen med en ekspert se på, hvor I kan sætte ind, og om den nye viden og adfærd rent faktisk kan aflæses i jeres CO2-udledning. På baggrund af disse data får hver familie konkret viden om deres forbrug og vejledning til, hvordan de kan minimere deres udledning og få en grønnere hverdag i et tre måneders forløb fra medio august til medio november 2019.

Hvordan bliver jeg en testfamilie eller husstand?

Har du lyst til at være med, så send en mail om dig selv/din familie, boligform og transportvaner, inden 31. marts 2019. Tilmeld dig via formularen her.

Oversigt over testforløbet: