BæredygtigBundlinje

Bæredygtig Bundlinje til virksomheder


Bæredygtig Bundlinje er navnet på et større projekt, hvor kommunen i samarbejde med Gate 21 har gennemgået potentialet hos 8 virksomheder i Gentofte, for at omstille deres virksomhed i en grønnere og mere bæredygtig retning, samtidig med at det giver økonomisk gevinst.

Her er en video, hvor Schæffergården fortæller om deres erfaringer med projektet.

Om projektet:

Bæredygtig Bundlinje skal guide virksomheder i Gentofte Kommune til at træffe bæredygtige beslutninger, der er gode for både bundlinjen og miljøet. Projektet ledes af partnerorganisationen Gate 21 og projektet løber frem til april 2019.

Virksomhederne tilbydes strukturerede forløb med potentialeanalyse, konsulentbistand og processtøtte, som munder ud i en grøn forretningsmodel. Målet med projektet er at sætte skub i den bæredygtige udvikling hos kommunens virksomheder. Projektet er samtidig et led i kommunens bæredygtighedsstrategi “Sammen om et bæredygtigt Gentofte“, der er blevet formuleret af borgere og politikere i et opgaveudvalg.

I Gentofte Kommune deltager otte virksomheder og de er alle blevet screenet for energibesparelser og materialebesparelser:

  • Anders Raad Glas
  • Bernstorff Slot
  • Christian Bruun Cph
  • Dagens Måltid
  • Puk’s hjemmehjælp
  • Schæffergården
  • Sølyst
  • Travbanen

Fakta om Bæredygtig Bundlinje:

Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden, Region Hovedstaden og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Partnere: Københavns, Fredensborg, Allerød og Furesø Kommuner, Frederikssund Erhverv, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Aalborg Universitet København og Gate 21. Udover de små og mellemstore virksomheder samarbejdes også med Hvidovre, Rudersdal, Gentofte og Hørsholm Kommuner, Bornholms Regionskommune og Gribskov Erhvervscenter.