Tyrekalve hos Gentofte Kvæggræsserlaug

Gentofte Kvæggræsserlaug


Ved Gentofte Sø og i Ermelundsdalen går kvæg rundt og plejer naturen. I mange år har der været ønske om kvæggræsning på engene vest for Gentofte Sø. I 2018 blev det en realitet og vores frivillige forening Gentofte Kvæggræsserlaug blev oprettet. I 2019 kom der også kvæggræsning i Ermelundsdalen. Medlemmer i kvæggræsserlauget passer og fører tilsyn med de i alt 11 kvæg på arealerne, som er stillet til rådighed af Gentofte Kommune.

Om projektet

I et tæt samarbejde med Gentofte Kommune, har vi fået oprettet den frivillige forening Gentofte Kvæggræsserlaug. Kommunen stiller naturarealerne til rådighed og har opstillet hegn til folde, som de ønsker græsset og plejet af kvæg. Kvæget passes af vores medlemmer i kvæggræsserlauget. Vi fører dagligt tilsyn med kvæget, afholder arrangementer og efter sæsonen får de aktive medlemmer udleveret dejligt naturpleje kød.

Formålet med kvæggræsning ved Gentofte Sø er at:

  1. udføre naturpleje på udvalgte arealer på den naturmæssigt mest hensigtsmæssige og bæredygtige måde.
  2. tilbyde rekreative naturoplevelser
  3. skabe fællesskab og møde på tværs af generationer
  4. give mulighed for at formidle viden om natur, dyr, kvæghold, mad, dyrevelfærd og etik

Kvæggræsning bidrager positivt til naturkvaliteten på de græssede arealer. Græsningen er med til at holde uønskede planter nede, hvilket skaber lys og liv til flere planter. Samtidig skaber oprivning af planterne, køernes gødning og optrædning af tørven en større variation af levesteder for flere arter af planter og insekter som ellers ikke vil forekomme. Græsning med kvæg vil ligeledes bidrage positivt til områdets rekreative værdi og give mulighed for sjove og lærerige oplevelser for både børn og voksne.

Det er ungtyre af den skotske race Galloway, som græsser engarealerne. Græsningen foregår som sommergræsning, hvor dyrene sættes ud omkring maj og slagtes når sæsonen er slut i november. I 2021 græsser 6 kvæg ved Gentofte Sø og 5 kvæg i Ermelundsdalen.

Hvis du ønsker, at blive medlem og være med til at føre tilsyn med kvæg og få dejligt lokalt kød til vinter, så kontakt os på mail eller tilmeld dig på vores hjemmeside.

Følg med på vores hjemmeside og vores facebookside.

Vores proces fra idé til handling

Ønske fra DOF
Det har i mange år været et ønske fra Dansk Ornitologisk Forening, Gentofte at genoptage græsning af engene, som der tidligere har været tilbage i 1930’erne.
Udviklingsplan for Gentofte Sø, Gentofte Park og Brobæk Mose revideres
Ved revidering af Udviklingsplanen for Gentofte Sø, Park og Brobæk Mose i november 2017 blev græsningen inddraget som en mulighed på engene vest for Gentofte Sø. Denne mulighed undersøgte kommunen nærmere og inviterede til informationsmøde.
Informationsmøde om Kvæggræsning og stiftende generalforsamtling
Gentofte Kommune afholdte informationsmøde om kvæggræsning den 5. februar 2018. Her var så mange interesserede borgere mødt op for at høre nærmere om projektet at lokalet var for lille og enkelte måtte stå op. Den 18. februaer afholdtes den stiftende generalforsamling, hvor foreningen fik sit navn Gentofte Kvæggræsserlaug, ligesom bestyrelsen blev nedsat og vedtægter vedtaget.

Barrierer og løsninger

Her kan du læse om de udfordringer vi som kvæggræsserlaug støtte på undervejs i projektet, samt hvordan vi løste dem.

Vi var straks under tidspres.
Vi havde cirka 10 uger til kvæget skulle slippes løs. Vi havde intet på plads. Ingen medlemmer, ingen penge, ingen særlig kvægpassererfaring. Vi læste det udleverede materiale fra kommunen, fandt andres erfaringer på nettet. Diskuterede med familie, venner og kolleger. Bestyrelsen traf beslutninger i konsensus, hvilket gav os tro på vi var på rette vej. Der var fra starten stor entusiasme blandt medlemmerne. Bestyrelsen havde stor tiltro til hinanden: Når én havde sat sig ind i et emne stolede vi på det. Når én tog initiativ og fandt en god teknisk løsning til et behov arbejde vi videre derfra. Arbejdet blev fordelt, så en havde kontakt til kommunen, en tog kontakt til bondemand, en sørgede for hjemmeside osv. så opgaverne blev løst hurtigst muligt.

Vi havde brug for en bankkonto, så medlemmerne kunne indbetale kontingent. Vi ønskede ikke at give kredit: medlemsskab og kødandele skulle betales på forhånd, så vi undgår rykkere og andet. Det viste sig at være umuligt at få en konto oprettet hurtigt. Da der ikke er indtjening for banken, bliver oprettelse af foreningskonti prioriteret meget lavt. I vores tilfælde gik der 7 uger, inden vores konto var oprettet og NemID var på plads. Dette på trods af, at vi har presset på alt, det vi kunne. Vi ringede, sendte mail, og mødte op fysisk i banken. De var helt kolde, og lod sig ikke presse til at prioritere vores sag. Det viste sig ydermere, at de oplysninger som vi ifølge deres hjemmeside skulle levere ikke svarede til det som vi rent faktisk skulle levere. Det var langt mere omstændeligt.
Da vi ikke kunne få en bankkonto hurtigt nok valgte vi at anvende en af bestyrelsesmedlemmernes private konto. Parallelt med dette pressede vi på overfor banken til at få oprettet foreningens konto.

Vi skulle finde en kvægbonde, der kunne levere dyrene. Flere landmænd blev kontaktet, før vi fandt en, der havde de rette dyr og til en fornuftig pris. Overvejelser om at eje eller leje kvæget blev diskuteret, og en lejeaftale blev besluttet det første år for ikke at ende i uforudsete problemer. En aftale kom i stand med bonden, hvor der blev udfærdiget en kontrakt omkring forsikring, dyrlæge, slagtning og økonomi.

 

 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at tage kontakt til foreningen, hvis du har yderligere spørgsmål.