Skoler og supermarkeder sammen om mindre madspild


Tag del i projektet, hvor skoleklasser går i dialog med de lokale supermarkeder og lærer om madspild. Eleverne bliver udlært som ambassadører for bæredygtighed

Om projektet:

Hvordan skærer man kødet ud, så der går mindst muligt til spilde? Hvem ved det bedre end slagtermesteren? Ved at rykke madkundskabsundervisningen ned i det lokale supermarked, kan borgere, virksomheder og skole i højere grad samarbejde om et fælles mål, der giver mening for alle involverede. ”Det er sjovt. Vi lærer på en anden måde her” fortæller én af eleverne fra Hellerup Skole, der har været med madkundskabsholdet på besøg hos Meny Rotunden i Hellerup.

Processen fra idé til handling:

Idéen
Fælles problem: Skoleklasser har kun få penge til madkundskabsundervisningen og supermarkedet har viden om at undgå madspild, samt varer der går til spilde.
Nøglepersoner i spil
Skolelærere, Gentofte Kommune og lokale supermarkeder samarbejder om et undervisningsforløb.
Win-win
Alle parter får noget ud af forløbet. Skolen får relevant undervisning ude i virkeligheden, og eleverne får en brugbar viden, som de kan dele med deres forældre hjemme i køkkenet. Lokale supermarkeder får positiv omtale og gejst ved at dele ud af sin viden.

Barrierer og løsninger:

Det kan være nødvendigt med en tovholder, da der er en del praktisk, der skal drøftes inden. Spørgsmål som hvor og hvornår skal klassen møde op. Hvem i supermarkedet tager imod, hvem instruerer eleverne osv. Hvor kan et supplerende oplæg holdes – i personalets frokoststue fx?

En løsning for en skole kan være en god kontakt til det lokale supermarked.

Supermarkedet vil ofte gerne have en god forankring i lokalmiljøet. Madspil er et godt emne, fordi supermarkedet kan brande sig på, at de udnytter råvarerne bedst muligt.

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at tage kontakt til Gentofte Kommune, hvis du som virksomhed er interesseret i et samarbejde, hvor vi ad frivillighedens vej finder fælles fodslag.