Opstilling af storskrald på fortov

Del dine ønsker og ideer til Gentoftes nye affaldsplan med os


Gentofte Kommune skal have en ny affaldsplan. En affaldsplan, som sætter retning for de næste seks års arbejde med affald i kommunen.

I affaldsplanen skal vi blandt andet finde løsninger til, hvordan vi kan gøre det nemmere at sortere og sende mere affald til genanvendelse, hvordan vi kan understøtte mere genbrug, så brugbare ting skifter hænder og ikke bliver til affald, hvordan vi forebygger madspild, hvordan vi kan gøre genbrugsstationen bedre, og hvilken kommunikation og kampagner, der skal til.

Vi har brug for alle de input og gode ideer, vi kan få til affaldsplanen. Du kan hjælpe os ved at skrive din kommentar her på siden, hvor vi frem til udgangen af marts vil efterlyse jeres ønsker og ideer for fremtidens affaldsløsninger i Gentofte Kommune. Når vi beder om dit navn og din e-mail, er det for, at vi kan kontakte dig, hvis vi gerne vil høre mere om din kommentar. Det er ikke sikkert, at vi kontakter dig, men vi læser alle kommentarer.

Den endelige affaldsplan for Gentofte Kommune kommer i offentlig høring senere på året.

Tak for din hjælp og bidrag.

Hilsen Affald og Genbrug