Lær at slå med le ved Gentofte Sø 2. juli


Igennem mange år er engen ved Gentofte Sø blevet slået med le og resultatet er blevet et rigt dyre- og planteliv.

Tirsdag d. 2. juli 2019 kan du sammen med andre frivillige naturplejere, være med til at passe på den særlige naturperle og de flotte vilde engblomster, når Dansk Ornitologisk Forening, Grøn Guide Gentofte og Gentofte Kommune inviterer alle til at svinge leen.

“Alle kan være med til at gøre en forskel for naturen. Leslåning er en ældgammel teknik, som både er sjov og god motion. Børn kan også lære at slå med le. I 2017 donerede kommunen fem nye børneleer samt nye slibesten, og leerne er derfor rigtigt skarpe,” fortæller tovholder Thomas Vikstrøm.

I år er det 13. år i træk, at leerne svinges til gavn for de sjældne blomster og dyr på engen. “Leveforholdene på engen er blevet forbedret som følge af naturplejen. I dag lever der både dværgmus, butsnudede frøer og flere forskellige flotte guldsmede. Også fuglene er glade for høslæt. Vi har set en vibe lande på engen mindre end et minut efter afslutningen af slættet, og også både dobbelt- og enkeltbekkasin samt engpiber ses jævnligt på engen. Alle tre er fuglearter, som bestemt ikke observeres ofte i Gentofte Kommune”, siger Thomas Vikstrøm.

Giv naturen en hånd

Der er brug for mange hænder, når engen skal gøres klar til sommeren.

Der vil være instruktion i le-slåning, og hvis børnene får brug for en pause, er der rig mulighed for at gå på opdagelse i det rige dyre- og planteliv på engen eller hoppe i de store høbunker, der vokser sig større og større i løbet af dagen.

Der vil være leer og høriver til rådighed samt presenninger til at slæbe høet bort i. Medbring gummistøvler og gerne arbejdshandsker.

Dagens program starter kl. 16 med velkomst og introduktion. Nye og uøvede deltagere hjælpes i gang. Kl. 18 er der mad og drikke under åben himmel, og arbejdsdagen slutter ca. kl. 20.

Mødestedet er grusstien langs engen på søens vestside. Det er muligt at parkere for enden af den blinde villavej Søbredden.

Af hensyn til forplejningen skal tilmelding ske til Thomas Vikstrøm på mobil 2970 0224.