Mennesker i rådhushallen

Vær med i nyt opgaveudvalg: “Vi skaber sammen”


Gentofte Kommune opretter et nyt opgaveudvalg, der handler om alt det vi skaber sammen. Vi leder efter to borgere, som har ideer til, hvordan medarbejdere i kommunen, politikere og borgere bedst kan samarbejde om at få realiseret initiativer. Derfor søger vi borgere, som har erfaring med at igangsætte og drive borgerinitiativer, også gerne initiativer, der indebærer samarbejde med Gentofte Kommune. I opgaveudvalget vil vi nemlig gerne blive klogere på, hvordan borgere, kommune og medarbejdere sammen kan omsætte ideer til handling.

Som medlem af opgaveudvalget, skal du regne med at skulle deltage i ca. 6 møder i perioden fra januar 2019 til december 2019 med noget forberedelse, og hertil kan komme eventuel deltagelse i arbejdsgrupper, workshops og lignende. Lyder det interessant kan du læse mere på gentofte.dk/viskabersammen, hvor du også kan melde dig som interesseret. Du er også velkommen til at ringe eller skrive til Mette Svendsen Helmer for at høre mere. Kontaktinfo finder du i venstre side.