Høslætlauget

Sving leen ved Gentofte Sø


Kom og sving leen på en ganske særlig eng ved Gentofte sø.

Igennem de sidste 16 år er engen ved Gentofte Sø blevet slået med le og resultatet heraf er et rigt dyre- og planteliv. Tirsdag d. 5. september kan du sammen med andre frivillige naturplejere være med til at passe på den særlige naturperle og de flotte vilde engblomster.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) Gentofte i samarbejde med Dansk Ornitologisk forening (DOF), Grøn Guide og Gentofte Kommune inviterer til en sensommerdag med mening på den smukke blomstereng ved Gentofte Sø.

– Alle kan være med til at gøre en forskel for naturen. Leslåning er en ældgammel teknik, som både er sjov og god motion. Børn kan også lære at slå med le, fortæller Thomas Vikstrøm fra DOF og DN Gentofte.

I år er det 17. år i træk, at leerne svinges til gavn for de sjældne blomster og dyr på engen, og resultaterne ses tydeligt. Thomas Vikstrøm har fulgt engens udvikling siden indsatsen startede.

– Det er bl.a. mange spændende dyr, der fortæller os at leveforholdene på engen er blevet forbedret. I dag lever der både dværgmus, butsnudede frøer og flere forskellige flotte guldsmede. Også fuglene er særligt glade for høslæt, fortæller Thomas Vikstrøm og fortsætter: Vi har set, at mindre end et minut efter afslutningen af slættet er en vibe landet på engen, og siden da har også både dobbelt- og enkeltbekkasin samt engpiber jævnlig været set på engen. Alle tre er fuglearter, som bestemt ikke observeres ofte i Gentofte Kommune!

Giv Naturen en Hånd

Der er brug for mange hænder når engen skal gøres klar til sommeren.

– Fællesskabet blomstrer når man ser resultatet af den fælles indsats. Vi hygger os, lærer hinanden at kende og får en enestående naturoplevelse på samme tid. Det er spændende at prøve kræfter med et håndværk, der blev udført på samme måde på vores oldeforældres tid, fortæller Thomas Vikstrøm.

Hele familien kan være med til at pleje engen ved Gentofte Sø. Der vil være instruktion i le-slåning, så kom og vær med uanset alder og forudsætninger. Hvis børnene får brug for en pause, er der rig mulighed for at gå på opdagelse i det rige dyre- og planteliv på engen, eller at hoppe i de store høbunker, der vokser sig større og større i løbet af dagen.

– Det er rigtig opmuntrende at se, hvordan der i dag er rigtig mange forskellige mennesker med til at pleje engen. Igennem de seneste år er der kommet flere og flere naboer til, som sætter stor pris på den smukke eng, fortæller Thomas Vikstrøm.

 

Fakta om naturpleje ved Gentofte Sø

Frem for alt er le-slåning en skånsom måde at pleje naturen på. Det gør en forskel at slå engens høje græsser, der ellers overskygger og kvæler alt andet. Ved at slå engen, gives der plads til en mere artsrig vegetation. Når vi skaber lys og luft, vælter de sjældne blomster bogstaveligt talt op af jorden. Det kræver vedvarende pleje, som kvæg og husdyr tidligere stod for ved afgræsning af heder, overdrev og som her – enge, der ellers langsomt gror til.

Der vil være leer og høriver til rådighed samt presenninger til at slæbe høet bort. Medbring gummistøvler og gerne arbejdshandsker.

Praktisk info og program for dagen

Velkomst kl. 16.00
Introduktion til opgaven
Nye og uøvede deltagere hjælpes i gang
Mad og drikke under åben himmel kl. 18.00
Afslutning af dagen ca. kl. 20.00

Du bør have gummistøvler med og tøj, der kan tåle vand, slid og mudder!

Vi giver faglig instruktion og har udstyret til høslættet, men du må selvfølgelig gerne tage egne redskaber med.

Da vi medbringer forfriskninger, vil tilmelding være nødvendigt.

Tid og mødested

Tirsdag d. 5. september 2023 kl. 16-20.

Vi mødes på grusstien langs engen på søens vestside. Det er muligt at parkere for enden af den blinde villavej Søbredden. Herfra går man videre ad vejens stiforlængelse mod øst, og når stien munder ud i en anden grussti, går man ca. 50 m til venstre. Kommer man fra flydebroen (pontonbroen) på søens vestside, går man til højre ad den første sidesti syd for broen og derefter til venstre ad den første sidesti.

Tilmelding sker til kontaktperson Thomas Vikstrøm. Dagen er gratis, og alle er velkomne. Børn i alle aldre kan deltage.

Yderligere oplysninger og tilmelding

Thomas Vikstrøm
DOF og DN Gentofte
Mobil: 29700224
e-mail: thomas.vikstroem@dof.dk
http://www.dn.dk/Gentofte