Temamøde 16. januar 2020 om nøjsomhed og ”gamle dyder”


Samtalesalon: Hvad kan du give videre til dine børnebørn?

Til dette arrangement fortæller etnolog og ældreforsker Anne Leonora Blaakilde om krigsoldeforældrene og halvfjerdsernes anti-forurenings-naturflippergenerationer,
og om hvordan nøjsomhed og ”gamle dyder” kan inspirere den grønne omstilling i dag og komme i spil i generationsmødet mellem børnebørn og bedsteforældre.

Efter Anne Leonora Blaakildes oplæg drikker vi kaffe og taler om, hvad vi som bedsteforældre kan give videre til de yngre generationer ift. bæredygtige vaner og færdigheder. Arrangeret af Opgaveudvalget for FN’s verdensmål i Gentofte i samarbejde med Gentofte Hovedbibliotek.

Gratis, men kræver tilmelding her https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=rpfrhnux9m.

Se begivenheden på facebook https://www.facebook.com/events/922352154832329/