Temamøde om fremtidens transport


Mere samkørsel og deling og færre fossile brændstoffer. Det er nogle af elementerne i Gentofte Kommunes strategi om at bidrage til opfyldelsen af regeringens klimamål på transportområdet. Vi oplever trængsel i trafikken og mangel på parkeringspladser i bydelscentrene. Og trafikkens bidrag til CO2-udledningen er enorm. Hvad kan vi gøre ved det? Og hvad er svært at lave om på i dagligdagen? Kom til temamødet, hvor du kan høre om kommunens ambitioner og debattere med andre borgere om jeres rolle i omstillingen og hvordan kommune kan hjælpe jer med det.

Temamøde Fremtidens transport afholdes den 22. juni 2021, kl. 17-18:30. Mødet holdes som Teams-møde og kræver tilmelding ved at sende en mail til os. Du vil modtage link til mødet den 21. juni.

Program
17:00 Velkomst v/ Gerald Maureschat, bæredygtighedskoordinator, Gentofte Kommune
17:05 Kort oplæg om Gentofte Kommunes klimaplanarbejde på transportområdet v/ Jakob Carlé Zabel, projektleder DK2020, Gentofte Kommune
17:15 Kort oplæg om erfaringer fra andre kommuner, der er i gang med den grønne omstilling på transportområdet v/ Anna Thormann, programleder Transport, Gate 21
17:30 Debat i mindre grupper (to runder: 17:30-17:50 og 17:50-18:15)
18:15 Opsamling i plenum
18:30 Tak for i dag

Baggrund

Gentofte Kommune har forpligtet sig til at udarbejde en ny og ambitiøs klimaplan, som skal ligge klar til godkendelse i starten af 2022. Gentofte Kommune spiller en væsentlig rolle som virksomhed og der er mange områder, hvor kommune kan omstille sin drift. Det gælder fx energiforbruget i kommunale institutioner, udbygning af fjernvarmen osv. Men netop på transportområdet er kommunens eget bidrag til CO2udledning beskeden og handlemuligheder begrænsede. Her er vi afhængige af, at borgerne og virksomhederne i kommunen ændrer tænkemåder og vaner. I vores arbejde med klimaplanen har vi derfor brug for at høre din og dine medborgers mening og holdninger til, hvilke indsatser der er gode og realiserbare. Din deltagelse og dine holdninger vil være et vigtigt input til det videre arbejde med vores fælles klimaplan.