Testfamilier i Grøn Hverdag


Forløbet starter med, at de 10 familier i maj måned skal måle på deres sædvanlige forbrug af transport, madvarer, tøj, vand, varme og el samt produktion af affald. Efter denne basisregistrering skal de sammen med forskellige eksperter se på, hvor de kan sætte ind, og om den nye viden og adfærd rent faktisk kan aflæses i deres CO2-udledning. På baggrund af disse data får hver familie konkret viden om deres forbrug og vejledning til, hvordan de kan minimere deres udledning og få en grønnere hverdag i et tre måneders forløb fra august til november 2019.

 

Oversigt over møder i testforløbet:

Tirsdag 11. juni kl. 19.30 – 21

Søndag 18. august kl. 10 – 16

Torsdag 29. august kl. 19 – 21

Torsdag 10. oktober kl. 19 – 21

Afsluttende møde torsdag 28. november kl. 19 – 21