Vær med til opgaveudvalg om Det Grønne Gentofte


Opgaveudvalget ‘Det grønne Gentofte’ skal være med til at formulere en række ideer og anbefalinger til, hvordan villaområdernes grønne miljøer kan bevares og udvikles i fremtiden.

Med udgangspunkt i et overordnet mål om at Gentofte bevares og udvikles som en grøn kommune, skal udvalget bl.a. komme med ideer og anbefalinger til:

•hvordan villaområdernes æstetiske og grønne helhed kan bevares og udvikles, således at villakvartererne også i fremtiden kan bidrage til bæredygtighed og borgernes livskvalitet
•Hvordan træer i villahaver og på villavejene mest hensigtsmæssigt kan spille en rolle i det bevaringsværdige helhedsindtryk af villaområderne som et vigtigt element i det grønne Gentofte
•hvordan udvalgets anbefalinger kan fremmes i en konstruktiv dialog mellem borgere og kommunen

Du kan læse mere om opgaveudvalget her.