Klimaambassadører

Bliv klimaambassadør i Gentofte


Interesserer du dig for den lokale klimaindsats og for at gøre det i fællesskab med andre mennesker? Og kunne du tænke dig at være en del af den nationale Klimahandledag den 27. april?

Så er det måske noget for dig at deltage i et forløb, hvor du får kompetencer til at styrke klimaarbejdet i de foreninger/fællesskaber, du til dagligt færdes i. Forløbet er også for dig, der gerne vil tage initiativ til et nyt fællesskab.

Tid og sted

Torsdag den 16. marts 2023 kl. 17.00-20.30 på Gentofte Rådhus

Rådgivning om lokal indsats: 3 x 1,5 timer via Teams (dato og tid aftales nærmere med underviser)

Forløbet koster kun din tid, og der vil være en sandwich til deltagerne på undervisningsaftenen.

Tilmelding

Send en mail til bæredygtighedskonsulent Pia Staalgaard på PSTA@gentofte.dk senest den 1. marts 2023, hvor du kort svarer på følgende:

• Hvad er din motivation for at deltage i forløbet og blive klimaambassadør?
• Hvilket fællesskab er du en del af eller kunne tænke dig at tage initiativ til?

Du vil senest den 3. marts få svar på, om du har fået en plads.

Lidt mere om forløbet

Overvejer du, hvordan I kan blive flere medlemmer i haveforeningen? Kunne det være sjovt at invitere til
fællesspisning i lokalområdet? Mener du, at der er brug for en delebilsordning på din vej? Eller hvad med et byttemarked?

Som en del af forløbet får du adgang til:

• Viden om hvordan vi laver effektiv klimahandling i fællesskab
• Redskaber til at samle jeres forening eller nabolag omkring grønne projekter
• Træning i hvordan du kan motivere andre til fælles handling

Gentofte Kommune bakker op om den nationale Klimahandledag den 27. april, og tager udgangspunkt i at kunne handle på denne dag og på den fremtidige klimaindsats.

Forløbet munder ud i, at deltagerne bliver klimaambassadører i Gentofte og dermed er med til at understøtte klimaindsatsen og det bæredygtige hverdagsliv.

Forløbet er udviklet og tilrettelagt i et samarbejde mellem Gentofte Kommune og DeltagerDanmark som led i Gentofte Kommunes Klimaplan 2050