Skovshoved havhave

Skovshoved havhave – dyrkning af blåmuslinger og tang


Danmark er omgivet af hav og alle borgere i Gentofte kommune har let adgang til kyst og hav. På trods af det ved de fleste borgere ret lidt om, hvad der gemmer sig under havoverfladen og hvor vigtigt havet og dets biodiversitet er for os menneskers sundhed, velvære og fremtid.

Skovshoved Havhave er en frivillig forening, der driver en havhave i Skovshoved Havn, hvor der dyrkes blåmuslinger året rundt fra et hobby-anlæg i den sydlige ende af havnen og på forsøgsbasis dyrker sukkertang i den nordlige del af havnen, som led i et forskningsprojekt ledet af DTU Aqua og Aarhus Universitet.

Picture description

En lille håndfuld ildsjæle fik ideen til muslinge- og tangdyrkning tilbage i 2020 og ansøgte Fiskeristyrelsen om tilladelse til et ”hobbyopdrætsanlæg” og Skovshoved Havn om tilladelse til en god placering af anlægget. Begge dele lykkedes og flere interesserede ”havbønder” kom til bl.a. via mund-til-mund-metoden og med hjælp fra Foreningen Havhøst, som er en sammenslutning af maritime nyttehaver i Danmark.

Foreningen Skovshoved Havhave blev dannet i 2021 med følgende formål:

– Udvikle og drive Skovshoved Havhave med dyrkning af marine fødevarer som muslinger og tang til eget brug i små mængder.

– Understøtte viden og information om livet i havet og marine ressourcer til kommunens borgere – gymnasieelever, børnefamilier og andre, som besøger Havhavens anlæg.

– Samarbejde med andre lokale initiativer og aktiviteter i Gentofte Kommune med henblik på at formidle viden om bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer herunder produktion af marine fødevarer samt oplysning om de maritime fødevarers klimaaftryk

 

Picture description

Den Lærende Havhave

Den Lærende Havhave blev udviklet i 2021 med henblik på at gennemføre en mere målrettet formidling til børn, unge og voksne i kommunen om, hvad der gemmer sig under havoverfladen, hvad havet betyder for planetens klima og sundhed samt, hvad vi som borgere kan gøre for at forbedre havmiljøets biodiversitet.

Havets vigtighed for vores planets fremtid er i stigende grad ved at komme på dagsordenen nationalt og internationalt, men vi mangler stadig at få udbredt viden og data til den brede befolkning.

Ny forskning har netop påvist, at havmiljøet i danske farvande har det dårligere end vi troede. Bl.a. er den høje kvælstofudledning fra landbruget stadig ikke begrænset, og det giver forøget liv til alger med iltsvind til følge. Her kan blåmuslinger være nyttige hjælpere, da de lever af plankton og mikroalger, som renser vandet, så sollyset igen kan nå ned til bunden og give liv til havets biodiversitet.

Små borgerdrevne lokale initiativer er ikke løsningen på de store verdensudfordringer, men er nyttige som vidensformidlere og som eksempel på, hvad vi borgere som forbrugere selv kan gøre for at bidrage til et sundere havmiljø via ændrede produktions- og forbrugsmønstre i lille skala. Det er grundlæggende, hvad projektet ‘Den Lærende Havhave’ forsøger at bidrage til.

Skovshoved Havhave afholder hvert år en række aktiviteter. Blandt andet deltager de i DN’s årlige affaldsindsamling, i Gentofte Kommunes Kultur- og Festdage, ligesom de har haft besøg af flere gymnasieklasser i 2022. De har dermed haft gode muligheder for at vise havhaven frem og formidle information om dyrkning af tang og muslinger. Det handler også om, hvordan muslinger og tang bidrager til rensning af vandet og til CO2 optag, om havet som fremtidens bæredygtige spisekammer og om, hvad vi som borgere, kan gøre for at bidrage til et sundt havmiljø i overensstemmelse med FN’s Verdensmål nr. 14.

Skovshoved Havhave samarbejder med Grøn Guide Gentofte, Gentofte Ungdomsskole og de arbejder løbende på at udvide deres kontaktnet til andre foreninger og institutioner i kommunen.

Se mere på Facebook: Skovshoved Havhave eller på hjemmesiden skovshovedhavhave.dk.

Picture description